színjátszó találkozó

A bázakerettyei Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete – Pszichiátriai Betegek Országos Módszertani Intézete és az intézmény mellett működő, a pszichiátriai betegek ellátási színvonalának emelése érdekében létrejött Völgy Alapítvány szervezésében kerül megrendezésre 1998-óta kétévente a Pszichiátriai Betegek Országos Színjátszó és Művészeti Találkozója. 

A Találkozó célja, hogy lehetőséget teremtsen az ország bentlakásos pszichiátriai otthonaiban élők számára a „művészi” megmérettetésre. Két területen mutatkozhatnak be a lakók: a színjátszás, és a kreatív alkotómunka terén.

1. Színjátszás: A fellépő színjátszó csoportok feladata egy 20-25 perces színdarab előadása. A produkciókat minden alkalommal ötfős szakmai zsűri értékeli, akik között színházi és pszichiátriai szakemberek egyaránt jelen vannak.
2. Kiállítás: A festményeket, grafikákat, kézimunkákat, agyagfigurákat, stb. magában foglaló kiállításon azoknak a betegeknek az alkotásai láthatók, akik személyiségükből kifolyólag a színpadi szereplésre nem vállalkoznak, de az általuk létrehozott alkotások megtekintése hasznos és értékes időtöltést biztosít a közönségnek az előadások szüneteiben. 

Az aktív művészeti tevékenység, a sikerélmény a tartós intézményi elhelyezés következményeként kialakult intézményi szindróma ellen is hatékony eszköznek bizonyul. Javítja a kontaktuskészséget, a betegek külvilághoz való viszonyát. 
A találkozó a betegek számára az önkifejezés lehetőségét kínálja, hiszen az önkifejezés művészi formái alkalmasak arra, hogy verbálisan nem megfogalmazott szubjektív, érzelmi állapotokat jelenítsenek meg, fejlesszék a betegek kreativitását, kommunikációs készségét, sikerélményt, önbizalmat adjanak. A beteg a színjátszás alatt átél egy önmagától különböző szerepet, elvonatkoztat saját személyétől, új kommunikatív készségeket sajátít el, a szociális térben jelentkező gátlásai feloldódnak.
A betegek által készített művészeti alkotások nemcsak kimagasló esztétikai érzékről tanúskodnak, hanem kifejezésre jutnak bennük a betegek érzelmei, hangulataik spontán, szabad megnyilvánulásai.

A színjátszó találkozó másodlagos célja a társadalom felé történő nyitás, a társadalmi előítéletek csökkentése. 

A rendezvénynek minden alkalommal a zalaegerszegi Gönczi Ferenc Művelődési Központ biztosított helyet.