tevékenység

Közösségi ellátás

A közösségi pszichiátriai ellátás keretében ingyenes és önkéntesen igénybe vehető szociális alapszolgáltatást nyújtunk a pszichés problémákkal küzdők és családjaik számára.

A pszichotikus betegségek kezelése bizonyítottan a saját lakókörnyezetben a leghatékonyabb, ezért szolgáltatásainkat az igénybevevők otthonában, közösségi pszichiátriai gondozók segítségével biztosítjuk. Célunk a felépülés, az önálló életvitel segítése, a személyes célok megvalósításának támogatása.

Szolgáltatásaink:
• látogatások, segítő beszélgetések;
• tájékoztatás, felvilágosítás a pszichés betegségről, annak kezeléséről;
• segítségnyújtás az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban és az egészségi és pszichés állapot javításában a tünetek és a gyógyszerszedés folyamatos követése mellett;
• a szociális, anyagi helyzet javításának támogatása: tanácsadás, információnyújtás a szociális ellátásokról, valamint az azokhoz való hozzájutás, a szükséges ügyintézés segítése;
• tanácsadás, információnyújtás, valamint az ügyintézés segítése az ellátást igénybe vevő gondnokságát, jogait, gyermekneveléssel, oktatással kapcsolatos problémáit érintőügyekben;
• a napi tevékenység megszervezésének, a szabadidő hasznos eltöltésének segítése,
• az önálló életvezetés segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás és készségfejlesztés keretében;
• a munkához való hozzájutás, illetve a munkahely megtartásának segítése.

A szolgáltatás lényeges eleme a természetes segítők, a közösségi erőforrások mozgósítása, bevonása. Munkatársaink pártfogása mellett, az ellátott által elfogadott és együttműködésre hajlandó hozzátartozó, barát, szomszéd, közösségi tag együtt tevékenykedik azért, hogy a kliens teljes életet élhessen. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a fenti segítők támogatására, oktatására is.

Szolgáltatásunk során biztosítjuk a személyes adatok védelmét, valamint a magánélettel kapcsolatos titokvédelmet.

Az ellátást azok a személyek vehetik igénybe, akik

 • rendelkeznek a betegségüket igazoló pszichiátriai szakvéleménnyel, amelyet legkésőbb a szolgáltatás megkezdésétől számított három hónapon belül szükséges beszerezni,
 • az ellátási területen élnek,
 • a szolgálattal együttműködést vállalnak.

Az ellátás igénybe vétele az igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik, amelyhez – amennyiben azzal már rendelkezik – csatolni kell a pszichiáter szakorvos, kezelőorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Az ellátás iránti igény a közösségi koordinátornál, mint a szolgálat vezetőjénél és a közösségi gondozónál személyesen, írásban, vagy telefonon jelezhető. 

Az ellátotti jogviszony létesítésére írásbeli megállapodást kötünk. A megállapodás megkötése előtt a koordinátor teljes körű tájékoztatást nyújt az ellátásról.
A megállapodás megkötése után a kijelölt közösségi gondozó, mint személyes segítő az ellátást igénybevevővel közösen meghatározott időközönként és időtartamban találkozik. Egy átfogó állapot és életvitel felmérés, valamint a személyes célok felmérése után, a szükséges segítők (családtagok, barátok, más szakemberek, szolgáltatók stb.) bevonása mellett kezdik el a közös munkát egy-egy elérni kívánt cél megvalósítása érdekében. A közösségi koordinátor feladata, hogy figyelemmel kísérje, ellenőrizze, valamint szakmai és szervezési téren is segítse a teljes gondozási folyamatot.

Nappali ellátás

Klubházunk egy önkéntesen igénybe vehető szociális szolgáltatás, ahol nyugodt, kötöttségektől és kényszerektől mentes, otthonos légkörben várjuk azokat, akik átmeneti, vagy tartós pszichés problémákkal küzdenek. Szabadidős, kulturális programjainkat pedig bárki számára elérhető módon, nyitott formában kínáljuk.
Jöjjön el hozzánk, ha szeretne emberek között, társaságban, egy összetartó közösségben lenni, itt barátokat szerezni. Számítunk azokra, akik szakembereinktől, vagy a hasonló problémákkal küzdő klubtársaktól segítséget várnak az élet bármely területén, és szívesen vesszük, ha személyes tapasztalataival, tanácsaival Ön is segíteni tud másoknak. A tartalmas időtöltéshez színes programokat kínálunk, amelyekből szabadon választhat, sőt amelyet felhasználóként ötleteivel alakíthat, illetve részt vehet azok szervezésben is.
Munkatársaink lehetőséget biztosítanak a személyes kapcsolatra is segítő beszélgetések, közösen kidolgozott egyéni programok formájában. A feladatunk, hogy a saját célkitűzéseinek teljesítésében támogassuk.
Szolgáltatásaink:

 • tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ellátások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről;
 • társadalombiztosítási tanácsadás;
 • hivatalos ügyek intézésének segítése;
 • tisztálkodáshoz, ruházat tisztításához szükséges feltételeket biztosítása;
 • újságok, könyvek, televízió, filmek, társasjátékok, számítógép, illetve internet hozzáférés biztosítása;
 • életmód klub, relaxáció, főzőklub, barátkereső klub, filmklub, számítástechnika foglalkozás; 
 • művészetterápiás foglalkozás, zenés foglalkozás, népi kismesterségek;
 • teaházi programok, előadások, ünnepi programok;
 • klubházon kívüli programok: kirándulás, színház, mozi, kiállítás.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig a törzsidő 10.00 -16.00 óra között és a heti programnak megfelelően.
Az ellátás igénybe vétele az igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik, amelyhez csatolni kell a pszichiáter szakorvos, kezelőorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Az ellátás iránti igény az intézmény vezetőjénél személyesen vagy írásban jelezhető. 
Az ellátotti jogviszony létesítésére írásbeli megállapodást kötünk. A megállapodás megkötése előtt az intézmény vezetője teljes körű tájékoztatást nyújt az ellátásról.

A Völgy Alapítvány Integrált Szociális Szolgálatai – Közösségi Pszichiátriai Szolgálat Nagykanizsa a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által kiírt meghívásos pályázaton a 2010. 02. 26 – 2011. 03. 31. közötti időszakra megbízást nyert a közösségi pszichiátriai ellátást nyújtó szolgáltatók referenciaintézményi feladatainak ellátására.
Célunk szakmai segítségnyújtás biztosítása a közösségi pszichiátriai ellátást nyújtó szolgáltatók, illetve fenntartóik részére.

Referenciai intézményi feladataink:

 • Szakmai napok szervezése, ezek keretében egyrészt a saját gyakorlat bemutatása, másrészt társelőadók bevonásával az eltérő szervezeti kultúrák, szemléletek, tudások és tapasztalatok kölcsönhatásának biztosítása. A szakmai napok célja a szolgálatok jogszabályoknak és szakmai elveknek megfelelő, hatékony gyakorlati működésének támogatása.
 • A szakmai napok mellett elektronikus, telefonos és adott esetben személyes tanácsadás biztosítása a szolgáltatók számára. Konkrét problémák, működési nehézségek megoldásának segítésére, a működés hatékonyságának emelésre szakmai javaslatok összeállítása.
 • A szolgáltatók gyakorlati munkájának segítése céljából szakmai kiadványok összeállítása.
 • Az FSZH megbízása alapján a szolgáltatások által kötelezően vezetendő dokumentumok kidolgozása és aktualizálása, a jogszabályváltozások átvezetése.
 • Konkrét témákban szakmai vélemények összegyűjtése, egységes anyaggá rendezése, javaslatok kidolgozása és az FSZH felé való továbbítása.
 • Az FSZH utasítása alapján a szakmai irányelvek aktualizálása, ehhez szakmai vélemények egyeztetése.
 • A szakmában működő jó gyakorlatok összegyűjtése.
 • Az FSZH felkérésére szakmai anyagok készítése, szakmai dokumentumok véleményezése.
 • Az FSZH megbízása alapján képzések, továbbképzések tematikájának, szakmai programjának kidolgozása, esetenként azok szervezése, lebonyolítása.
 • Az FSZH szervezésében megrendezett konferenciákon és szakmai napokon való részvétel, a programok összeállításában való közreműködés, esetenként bemutatók, bemutatkozó előadások megtartása.

Munkatársaink:

A feladatokat belső és külső szakemberek bevonásával hajtjuk végre. Kiemelt partnerünk a budapesti székhelyű Szigony Alapítvány és az Országos Közösségi Ellátások Egyesülete.

Elérhetőségeink:

Levelezési cím: 8887 Bázakerettye, Virág u. 4.
Telefon: 93/ 548 059; 20/ 320 3434
E-mail: volgyalapitvany@pszibo.t-online.hu
Kapcsolattartó: Tolnai-Tóth Melinda, szakmai koordinátor

A közösségi pszichiátriai ellátás terén kialakított szolgáltatási modell jellemzői:

 • egyközpontú szolgáltatási struktúra helyett többközpontú feladatellátás: kettő főállású gondozó helyett jelenleg kilenc megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott gondozó alkalmazása,
 • egy gondozó, maximum hat ellátott – személyre szabott szolgáltatási struktúra,
 • megfelelő számú látogatás, kielégítő időtartamú, minőségi gondozás,
 • fizikailag, szellemileg és érzelmileg is problémamentesen teljesíthető gondozási feladat, könnyen átlátható és szervezhető információs kör és kapcsolati háló,
  hatékonyan működő észlelő és jelzőrendszer,
 • a távolság problémájának leküzdése, az ellátottak és hozzátartozóik igényeihez és idejéhez való alkalmazkodás,
 • az esetátadások és helyettesítések szélesebb lehetősége,
 • célirányosabb és hatékonyabb feladatellátás.

A referenciaintézmény feladataihoz hasonló munkában szerzett korábbi tapasztalat:

A Zala Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete a 2001-2008 közötti időszakban országos módszertani intézményként működött a pszichiátriai betegek ellátása területén. Az alapítvány önálló szakmai feladatai mellett az intézménnyel együttműködésben szakmai, módszertani háttérszolgáltatásokat is biztosított. Mivel a munkatársak egy része minkét szervezetben tevékenykedik, rálátásunk nyílt a teljes ellátórendszerre, annak működésére. A fenti tevékenység során, illetve a közösségi pszichiátriai ellátásban szerzett tapasztalatainkat kívánjuk hasznosítani a referenciaintézményi munkánkban.